Cảm nhận

  • 01 Chị Hà Thị Xuân Hải - Học viên khí công

    Tay và vai của tôi đã bớt sau hai tháng tập khí công. Những chứng bệnh của dân Văn Phòng giờ đây đã không tìm tới tôi nữa.

    Cảm ơn Khí Công. Tôi yêu đời hơn, hiệu quả công việc cao hơn!

  • 02 Lê Thùy Nhung

    Tuy vào lớp khá muộn, nhưng trong hơn 1 tháng học tập tại lớp mỗi tối hàng tuần, tôi đã không còn cảm giác khó thở như trước. Bài tập đầu tiên chỉ là Hít thở sâu (thở nội lực), nhưng đem lại hiệu quả rất lớn. Bên cạnh đó, các Anh, chị em trong lớp rất thân thiện và vui vè ,vì vậy tôi nghĩ đây là ngôi nhà thứ 2 của mình.