Sự kiện

25 tháng 01, năm 2014

Tặng 120 suất cho người nghèo năm 2014

Để góp phần khuyến khích tinh thần học tập cho trẻ em nghèo hàng năm, Tập Khí Công đều tổ chức các chương trình từ thiện để chia sẽ phần nào những khó khăn mà các em phải đối mặt.
Tặng 120 suất cho người nghèo ở Phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn

Bắt đầu: 25/01/2014
Kết thúc: 25/01/2014
Khu vực: Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn
Chi phí: 12.000.000 VNĐ

22 tháng 01, năm 2014

Tặng 80 - 100 suất cho các cháu “Trường Khuyết Tật Chuyên biệt Hi Vọng” năm 2014

Để góp phần khuyến khích tinh thần học tập cho trẻ em nghèo hàng năm, Tập Khí Công đều tổ chức các chương trình từ thiện để chia sẽ phần nào những khó khăn mà các em phải đối mặt
Vào ngày 22 tết hàng năm, CLB tặng 80-100 suất cho các cháu ở “Trường Khuyết Tật Chuyên biệt Hi Vọng”.

Bắt đầu: 22/01/2014
Kết thúc: 22/01/2014
Khu vực: Tỉnh Bình Đỉnh
Địa chỉ: Trường Khuyết Tật Chuyên biệt Hi Vọng, Tỉnh Bình Định
Chi phí: 10.000.000 VNĐ

20 tháng 01, năm 2014

Tặng 80 suất cho các cháu nghèo tại Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát 2014

Hàng năm tặng 80 suất cho các cháu nghèo tại Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát

Bắt đầu: 20/01/2014
Kết thúc: 20/01/2014
Khu vực: Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát
Chi phí: 8.000.000 VNĐ