Tặng 120 suất cho người nghèo năm 2014

Bắt đầu: 25/01/2014
Kết thúc: 25/01/2014
Cập nhật: 02/08/2013
Khu vực: Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn
Chi phí: 12.000.000 VNĐ


« Trở lại trang Sự kiện