Tặng 80 - 100 suất cho các cháu “Trường Khuyết Tật Chuyên biệt Hi Vọng” năm 2014

Bắt đầu: 22/01/2014
Kết thúc: 22/01/2014
Cập nhật: 02/08/2013
Khu vực: Tỉnh Bình Đỉnh
Địa chỉ: Trường Khuyết Tật Chuyên biệt Hi Vọng, Tỉnh Bình Định
Chi phí: 10.000.000 VNĐ

Để góp phần khuyến khích tinh thần học tập cho trẻ em nghèo hàng năm, Tập Khí Công đều tổ chức các chương trình từ thiện để chia sẽ phần nào những khó khăn mà các em phải đối mặt
Vào ngày 22 tết hàng năm, CLB tặng 80-100 suất cho các cháu ở “Trường Khuyết Tật Chuyên biệt Hi Vọng”.
« Trở lại trang Sự kiện