Tặng 80 suất cho các cháu nghèo tại Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát 2014

Bắt đầu: 20/01/2014
Kết thúc: 20/01/2014
Cập nhật: 02/08/2013
Khu vực: Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát
Chi phí: 8.000.000 VNĐ

Hàng năm tặng 80 suất cho các cháu nghèo tại Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát

« Trở lại trang Sự kiện