Hoạt động từ thiện hằng năm

Để góp phần khuyến khích tinh thần học tập cho trẻ em nghèo hàng năm lớp Khí công đều tổ chức các chương trình từ thiện để chia sẽ phần nào những khó khăn mà các em phải đối mặt.
- Vào ngày 25 tết hàng năm tặng 120 suất cho người nghèo ở Phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn
- Vào ngày 22 tết hàng năm làm chương trình cho các cháu ở “Trường Khuyết Tật Chuyên biệt Hi Vọng” 80-100 suất
- Hàng năm tặng 80 suất cho các cháu nghèo tại Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát.
Rất mong sự chung tay góp sức của mọi người để hoạt động từ thiện của lớp Khí Công ngày càng được mở rộng và phát triển trên phạm vi toàn quốc.

Bình luận